Họa sĩ biếm Nhốp

Họa sĩ biếm Nhốp

Họa sĩ biếm Nhốp – Ảnh: T.Văn   Họa sĩ Trần Minh Dũng sinh năm 1952 Bút danh: Nhốp Mười bốn tuổi, ông thi vào trường Mỹ thuật Gia Định và sau 4 năm dùi mài đã đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp năm 1970. Từ nhỏ họa sĩ Nhốp đã mê truyện tranh nước ngoài như Tintin, Spirou, Lucky Lucke… và tranh comics nhiều kỳ nên cũng dễ hiểu khi ông đến với…

Read More