Họa sĩ biếm Nhốp

Họa sĩ biếm Nhốp – Ảnh: T.Văn

 

Họa sĩ Trần Minh Dũng sinh năm 1952
Bút danh: Nhốp

Mười bốn tuổi, ông thi vào trường Mỹ thuật Gia Định và sau 4 năm dùi mài đã đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp năm 1970. Từ nhỏ họa sĩ Nhốp đã mê truyện tranh nước ngoài như Tintin, Spirou, Lucky Lucke… và tranh comics nhiều kỳ nên cũng dễ hiểu khi ông đến với biếm họa và cũng nhờ một “cơ duyên” như ông tự thuật, gặp họa sĩ biếm Nhím, được Nhím gợi ý, khuyến khích, giúp đỡ gửi tranh cho báo. Năm 1981 bức tranh biếm họa đầu tiên của họa sĩ Nhốp được đăng trên báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ đó ông vẽ biếm họa đều đều cho nhiều tờ báo Trung ương và địa phương như Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Công an TP.HCM, Công an Nhân dân, Tuổi Trẻ Cười…
(Lược trích Biếm họa Việt Nam – Lý Trực Dũng)

 

 

 

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>