Introduction of Tran Van

Triển lãm tranh nhóm 4 họa sĩ tại Báo CA TP.HCM

– Học hội họa tại Đức

– Hội viên Hội Mỹ thuật Tp Hồ ChíMinh.

– Hội viên Hội Hữu nghị Việt – Đức TP.HCM

Đã triển lãm tranh trong và ngoài nước:

Triển lãm tại Đức – 1989

Triển lãm chung nhóm 4 họa sĩ: LÊ ĐÀN, BÁ KHANH, TRẦN VĂN , NGUYỄN THUYÊN tại Báo Công An TP. Hồ Chí Minh – 1992.

Triển lãm chung tại Hội Nhà Báo TP. Hồ Chí Minh – 1992

Triển lãm cá nhân dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh Sự Quán CHLB Đức tại  TP. Hồ Chí Minh – 1996

 

dan cau  nho que huong thu 2  niem vui cuoi doi   noi xa co mot nguoi   phia sau lung phut chia tay    que nha    thu vang quen lang     say

 

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>